Δομή

Το No Border Camp προτείνουμε να πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες 15-24 Ιουλίου 2016 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση των συνεδριακών συζητήσεων θα αξιοποιηθούν χώροι του πανεπιστημιακού κάμπους στο κέντρο της πόλης.

Η δομή του No Border Camp προτείνουμε να αποτελείται από τρία τμήματα:

Α) Καμπάνια προετοιμασίας

  • δημιουργία τοπικών συνελεύσεων προετοιμασίας και συνδιοργάνωσης του No Border Camp
  • εναντικοποίηση και συντονισμός των δράσεων αλληλεγγύης σε μετανάστες και ενάντια σε σύνορα, κέντρα κράτησης και εθνικιστική ρητορική
  • έκδοση πολύγλωσσης εφημερίδας αντιπληροφόρησης
  • δικτύωση, επαφές και συντονισμός ομάδων εργασίας
  • δημοσιοποίηση του No Border Camp (αφίσες, website, social media, κτλ.)

B) Δράσεις αλληλεγγύης σε μετανάστες κατά τη διάρκεια του No Border Camp

  • διοργάνωση δράσεων σε σύνορα
  • δράσεις σε hot spots και κέντρα κράτησης και επαναπροώθησης μεταναστών
  • πορεία (reclaim the streets-migrants’ pride) στο κέντρο της πόλης
    (αναλυτικότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες)

Γ) Διεθνικό συνέδριο κατά τη διάρκεια του No Border Camp
(αναλυτική περιγραφή ακολουθεί παρακάτω)