Cilji

Naši cilji so naslednji:

  1. Okrepiti obstoječe migrantske skupine ter poudariti njihovo ključno vlogo, ki je v tem, da lahko delujejo kot organizacijski primer za migrante, ki bodo v okviru trenutne faze bojev ostali ujeti znotraj meja Grčije in drugih držav. Podpreti zahteve migrantov za odprte meje, dokumente, azil in pravice in za takojšnjo odpravo pridržalnih in [refoulement centres].
  2. Povezati boje migrantov in migrantk od Calaisa do Idomenija.
  3. Vzpostaviti nove stabilne samoorganizirane strukture podpore in solidarnosti z migranti in povezati že obstoječe.
  4. V zadnjih mesecih so se v številnih državah, mestih in četrtih v kontekstu načrtne odsotnosti skrbi s strani države vzpostavile številne horizontalne mreže solidarnosti. Menimo, da mora spontana solidarnost privzeti konkreten političen značaj, saj se le tako lahko izogne temu, da bi se obrnila v dobrodelnost in prostovoljstvo ter temu, da se ustavi nadaljno izkoriščanje fenomena solidarnosti s strani nevladnih organizacij in države.
  5. Učvrstiti balkanske in evropske mreže solidarnosti, ki so se oblikovale v zadnjih meseceih, še posebej v kontekstu širjenja in poglabljanja militariziranega pristopa k upravljanju z migracijami.
  6. Odgovoriti na rasistično in nacionalistično retoriko
  7. Vzpostaviti povezave med boji lokalnih in migrantskih delavcev.
  8. V duhu stališča “kdor noče govoriti o kapitalizmu, naj molči tudi o fašizmu”, menimo, da mora nasprotovanje Trdnjavi Evropa iti dlje od zgolj zavrnitve rasizma in mora vsebovati tudi nasprotovanje sistemu, ki ta rasizem kultivira, reproducira in uporablja: mora biti del boja samoorganiziranih struktur in horizontalnih mrež zoper kapitalizem. T.i. “migrantsko” vprašanje je potrebno razumeti skupaj z ostalimi vidiki sistema svetovne dominacije: globalna vojna znotraj krize, spol, razred, hendikep, kulturna diskriminacija itn. Zato verjamemo, da moramo No Border Camp razumeti – poleg mobilizacij, sestankov in vzpostavljanja struktur – kot samoorganizirano antikapitalistično, antipatriarhalno, antirasistično srečanje s fokusom na migracije.