Tematska polja (diskusije, delavnice)

A. Avtonomija gibanja (potovanja)

 1. Gibanje populacij, nomadizem, mednarodna geografija imigracije (koncept meje, obmejnega področja [borderland], [interstitial land], heterotopija in drugosti
 2. “Avtonomija”, “Eksodus”, “Nomadism”, “Diaspora”, “Potovanje”. Zoperstaviti koncept mednarodne migracije konceptualizacijam, ki so vezane neoliberalni okvir laissez-faire, po katerem so te produkt osebne izbire in so izraz zakona povprarševanja in ponudbe na trgu dela. Prav tako neprimeren je tudi pristop t.i. “intervencionizma,” po katerem so migracije fenomen, katerega obseg in smer bi morala regulirati država
 3. Mobilno skupno. Strategije in prakse za preživetje, boj, solidarnost, mreženje, komunikacija, vzajemna pomoč in zmožnost potujočih populacij, da ustvarjajo skupno.
 4. Solidarnostne strukture, boji okoli skvotov in socialnih centrov, povezava med boji lokalcev in migrantov.

 

B. [Cross-Curricular] nova zapiranja

 1. Politike novega zapiranja, prisilna razmestitev, razlaščanje in prisvajanje sredstev za produkcijo in reprodukcijo,  stalnost t.i. primitivne akumulacije
 2. Razredni vidiki imigracije, nevarnosti, poceni delovna sila, presežna rezervna armada brezposelnih
 3. Vzpon nacionalistične-rasistične-fašistične retorike in prakse, politik strahu in sovraštva (rasistični odbori prebivalcev, vloga cerkve in medijev)
 4. Migracije in spol (ženske, LGBT populacije, seksizem, spolno nasilje, nosečnost)
 5. Migracije in starost (otroci in starejši)
 6. Migracije in hendikep
 7. Kulturna arogacija [cultural arrogation] premikajočih se populacij
 8. Suženjstvo, dilanje in trgovina z ljudmi, trgovina s človeškimi organi

 

C. Državne in naddržavne vladne politike v zvezi s populacijami na poti

 1. Vloga države
 2. Državljanstvo, pravice, azil
 3. Vloga filantropije, prostovoljstva in t.i. Stranke NVO
 4. Kriza, imigracija in nove vladne politike. Kako t.i. “Doktrina šoka” in “režim stalne izključenosti ” postajajo čedalje bolj pogosti v upravljanju z populacijami
 5. Vojna, geopolitika in neokolonialistične politike
 6. Trdnjava Evropa in pridržalni kampi za begunce. Državne in meddržavne politike policije, politike na področju nadzora, politike na področju zavez, [refoulement policies], kriminalizacija in ilegalizacija potujočih populacij (NATO operacije, razlikovanje [divisions] med begunci in migranti, hotspots, [refoulement centres]