Hedefler

Yukarıdaki çerçeveye bağlı olarak hedeflerimiz aşağıda listelenmiştir:

Biz şunları amaçlıyoruz:

  1. Halihazırda varolan göçmen grupları güçlendirmek, onlara Yunan ya da diğer devlet sınırları içine hapsolabilecek göçmenlere örgütleyici örnek olarak merkezi bir rol vermek. Göçmenlerin açık sınırlar, kimlik, iltica ve hak taleplerinin, tutuklama ve sınırdışı etme merkezlerinin acil feshedilmesi isteklerinin görülmesini sağlamak.
  2. Kalais’ten (Bozcaada) İdomeni’ye göçmen mücadeleleri arasında ilişki kurmak.
  3. Göçmenlerle dayanışma ve onlara destek için yeni, istikrarlı, öz-örgütlenmiş yapılar yaratmak ve halihazırda varolanlar arasında bağlantı kurmak.
  4. Son aylarda, birçok yatay dayanışma ağı çeşitli ülkelerde, şehirlerde ve mahallelerde Devlet hizmetinin kasti yokluğu sonucunda şekillendi. Bizce kendiliğinden oluşmuş bir dayanışmanın somut politik karakteristikleri üstlenmesi gerekir ki, hayırseverliğe ya da gönüllülüğe dönüşmediği gibi dayanışma olgusunun devlet ve sivil toplum tarafından daha fazla sömürülmesini de engelleyebilsin.
  5. Son birkaç ay içinde, özellikle de göç militarize edilmiş yönetiminin gelişen artışının çatısı altında, oluşturulmuş olan Balkan ve Avrupa dayanışma ağlarını güçlendirmek.
  6. Gelişen ırkçı ve milliyetçi söyleme karşılık vermek.
  7. Yerli ve göçmen işçi mücadelelerini biraraya getirmek.
  8. “Kapitalizm hakkında konuşmak istemeyen biri faşizm hakkında da susmalıdır” ruhu içinde, Avrupa Kalesi’ne karşı konuşan biri yalnızca ırkçılığa değil, fakat onu geliştiren, yeniden üreten ve kullanan sisteme de karşı olmak zorundadır: kapitalizmle öz-örgütlenmiş yapılar ve yatay ağlar yoluyla savaşmak zorundadır: Bu sözümona “göçmen” meselesi dünya tahakküm sisteminin diğer veçheleriyle de bağıntılı olmak zorundadır: Kriz, toplumsal cinsiyet, sınıf, engellilik, kültürel ayrımcılık vb dahilindeki küresel savaş durumu.

Bu sebepten dolayı biz ‘Sınırlara Hayır’ Kampı’nın – yapıların seferberliğinden, birleşmelerinden ve yaratılmalarından uzak olarak – göçe odaklı, öz-örgütlenmiş, kapitalizm-karşıtı, ataerki-karşıtı ve ırkçılık-karşıtı biraraya gelmelerin organizasyonunu içermesi gerektiğine inanıyoruz.