Yapı

‘Sınırlara Hayır’ Kampı 15-24 Temmuz’da Selanik’te yapılacaktır. Tartışmaların organizasyonu ve altyapısı için, şehir merkezinde bulunan üniversite kampüsünü kullanacağız.

‘Sınırlara Hayır’ Kampı yapısı üç kısımdan oluşmaktadır:

 1. A) Hazırlık Kampanyası
 • ‘Sınırlara Hayır’ Kampı’nın yerel önhazırlığının ve birlikte-organize edilen toplanmalarının oluşturulması
 • Göçmenlerle dayanışma eylemlerinin ve sınırlara, tutuklama merkezlerine ve milliyetçi söylemlere karşı eylemlerin kuvvetlendirilmesi and koordinasyonu
 • Karşı bilgilendirmenin çokdilli duyurusunun yayınlanması
 • Çalışma ekiplerinin örgütlenmesi, iletişimi ve koordinasyonu
 • ‘Sınırlara Hayır’ Kampı için tanıtım (posterler, sosyal medya, website)
 1. B) ‘Sınırlara Hayır’ Kampı süresince göçmenlerle dayanışma eylemleri
 • Sınırlarda eylemler
 • Sıcak bölgelerde, tutuklama merkezlerinde ve göçmenleri geri-püskürtme merkezlerinde eylemler
 • Şehir merkezinde toplanmalar/gösteri
  (ilerleyen aylarda daha fazla bilgi duyurulacaktır)
 1. C) ‘Sınırlara Hayır’ Kampı süresince Uluslararası Toplanma (tartışmalar, atölyeler)