Tematik Alanlar

Hareket (ulaşım) otonomisi

 1. Hareketli nüfus, göçerlik and göçmenliğin uluslararası coğrafyası (sınır, sınır bölgesi, arayer alanı, heterotopi and ötekilik kavramları)
 2. «Otonomi», «Eksodos», «Göçerlik», «Diyaspora», «Seyahat». Göçü, «müdahalecilik» kavrayışı gibi iş pazarının aradığı ve önerdiği yasalara uyan kişisel tercihin bir sonucu olarak addeden serbest piyasa ideolojisinin neoliberal kavramlarına karşı uluslararası göç. «Müdahalecilik» göçü devletin onun akışını ve alanını (boyutunu) düzenlemek için müdahale etmesi gereken bir olgu olarak ele alır.
 3. Gezici halklar. Göç eden nüfusun hayatta kalma, direniş (savaşma), dayanışma, ağ kurma, iletişim, karşılıklı yardımlaşma, ortaklaşma stratejileri ve pratikleri.
 4. Dayanışma yapıları, squatlar-toplumsal mücadele merkezleri, yerel halk ve göçmen mücadeleleri arasındaki ilişki.

Kesişen yeni duvarlar

 1. Yeni kapama politikaları, zorla yerinden-etme, mülksüzleştirme ve üretim araçlarının zorla alınması ve sözde ilkel birikimin yeniden üretimi ve devamlılığı
 2. Göçün sınıf boyutu, tehlike, ucuz işgücü, yedek işsiz ordusu
 3. Milliyetçi-ırkçı-faşit söylemlerin ve pratiklerin ortaya çıkması, korku politikaları ve bağnazlık (mahallelilerin ırkçı kurulları, kilisenin ve medyanın rolü)
 4. Göçün cinsiyet boyutu (kadınlar, lgbtq bireyler, cinsiyetçilik, cinsiyet temelli şiddet, hamilelik)
 5. Göçün yaş boyutu (çocuklar ve yaşlı insanlar)
 6. Engellilik ve Göç
 7. Göç eden halkların kültürel maledilmesi
 8. Kölelik, tacirlik ve kaçakçılık, organ kaçakçılığı

Devletin ve Hiperdevletin göç eden halklara karşı yürüttüğü hükümet politikaları

 1. Devletin rolü
 2. Vatandaşlık, haklar, iltica
 3. Hayırseverliğin, gönüllülüğünve sivil toplum örgütlerinin rolü
 4. Kriz, Göç ve yeni hükümet politikaları. Sözde «Şok doktrini»nin ve «sürekli dışlamanın rejimi»nin halkları kontrol etmede gittikçe daha yaygın hale gelmesi.
 5. Savaş, jeopolitika ve neokolonyalist politikalar
 6. Avrupa-kalesi ve gözaltı mülteci kampları. Devlet and Devletlerarası güvenlik politikaları, kontrol politikaları, taahhüt politikaları, sınırdışı etme politikaları, hareketli nüfusun kriminalizasyonu ve yasadışılaştırılması (NATO operasyonları, mülteciler ve göçmenler arasındaki bölünmeler, sıcak bölgeler, sınırdışı etme merkezleri).