Ομάδες Εργασίας

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του No Border Camp προτείνουμε τη συγκρότηση των παρακάτω ομάδων εργασίας

  1. ομάδα υποδομών
  2. ομάδα σίτισης
  3. ομάδα μεταφράσεων
  4. ομάδα τύπου, internet, αντι-πληροφόρησης
  5. ομάδα οικονομικής διαχείρισης
  6. νομική ομάδα
  7. ιατρική ομάδα
  8. ομάδα δικτύωσης /επαφών