31, 2016

Ομάδες Εργασίας

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του No Border Camp προτείνουμε τη συγκρότηση των παρακάτω ομάδων εργασίας

  1. ομάδα υποδομών
  2. ομάδα σίτισης
  3. ομάδα μεταφράσεων
  4. ομάδα τύπου, internet, αντι-πληροφόρησης
  5. ομάδα οικονομικής διαχείρισης
  6. νομική ομάδα
  7. ιατρική ομάδα
  8. ομάδα δικτύωσης /επαφών

css.php