Delovne skupine

Za dosego zastavljene cilje NoBorderCampa, predlagamo vzpostavitev naslednjih delovnih skupin:

  1. Skupina za infrastrukturo in tehnične zadeve
  2. Kuhinja
  3. Skupina za prevajanje
  4. Skupina za medije, internet in kontra-informacije
  5. Finance
  6. Pravna podpora
  7. Zdravstvena podpora
  8. Skupina za mreženje, kontakte in dobrodošlico