Θεματικές ενότητες

Α. Αυτονομία μετακίνησης

 1. Μετακινούμενοι πληθυσμοί, νομαδισμός και διεθνικές γεωγραφίες της μετανάστευσης (η έννοια του συνόρου, του συνοριακού χώρου, του ενδιάμεσου χώρου, της ετεροτοπίας και της ετερότητας)
 2. «Αυτονομία», «φυγή», «νομαδισμός», «διασπορά», «ταξίδι». Διεθνική μετανάστευση έναντι των φιλελεύθερων αντιλήψεων του laissez-faire που θεωρεί τη μετανάστευση ως προϊόν μιας ατομικής επιλογής που υπακούει στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης των αγορών εργασίας, όσο και των αντιλήψεων του «παρεμβατισμού» που αντιλαμβάνεται τη μετανάστευση ως ένα φαινόμενο το οποίο το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει προκειμένου να ρυθμίσει τη ροή και την έκτασή του
 3. Mobile commons. Στρατηγικές και πρακτικές επιβίωσης, αγώνα, αλληλεγγύης, δικτύωσης, επικοινωνίας, αλληλοβοήθειας και commoning των μετακινούμενων πληθυσμών
 4. Δομές αλληλεγγύης, καταλήψεις-κοινωνικά κέντρα αγώνα, σύνδεση αγώνων ντόπιων και μεταναστών

Β. Διαθεματικές νέες περιφράξεις

 1. Πολιτικές νέων περιφράξεων, βίαιης εκτόπισης, αποστέρησης και υφαρπαγής των πόρων και μέσων παραγωγής και αναπαραγωγής, μονιμότητα της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης
 2. Ταξικές διαστάσεις της μετανάστευσης (προλεταριοποίηση, επισφάλεια, φτηνό εργατικό δυναμικό, εφεδρικός πλεονάζων στρατός ανεργίας)
 3. Ανάδυση εθνικιστικής-ρατσιστικής-φασιστικής ρητορικής και αντίστοιχων πρακτικών, πολιτικές φόβου και μισαλλοδοξίας (ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων, ο ρόλος της εκκλησίας και των μίντια)
 4. Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης (γυναίκες, lgbtq πληθυσμοί, σεξισμός, έμφυλη βια, εγκυμοσύνη)
 5. Ηλιακές διαστάσεις της μετανάστευσης (παιδιά, ηλικιωμένοι)
 6. Αναπηρία και μετανάστευση
 7. Πολιτισμικός σφετερισμός της κουλτούρας των μετακινούμενων πληθυσμών
 8. Δουλέμποροι, κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης, τράφικινγκ και εμπόριου ανθρώπινων οργάνων

Γ. Κρατικές και υπερκρατικές πολιτικές διακυβέρνησης μετακινούμενων πληθυσμών

 1. Ο ρόλος του κράτους
 2. Πολιτότητα, δικαιώματα, άσυλο
 3. Ο ρόλος της φιλανθρωπίας, του εθελοντισμού και το πάρτυ των ΜΚΟ
 4. Κρίση, μετανάστευση και νέες πολιτικές διακυβέρνησης. Πως το λεγόμενο «δόγμα του σοκ» και το «καθεστώς μόνιμης εξαίρεσης» όλο και περισσότερο γίνονται ο κανόνας στη διαχείριση των πληθυσμών
 5. Πόλεμος, γεωπολιτική και νεοαποικιακές πολιτικές
 6. Ευρώπη-Φρούριο και στρατόπεδα κράτησης μεταναστών. Κρατικές και διακρατικές πολιτικές αστυνόμευσης, ελέγχου, εγκλεισμού, επαναπροώθησης, παρανομοποίησης και ποινικοποίησης των μετακινούμενων πληθυσμών (επιχειρήσεις ΝΑΤΟ, διαιρέσεις μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, hot spots, κέντρα επαναπροώθησης)

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με οργανωμένη παρουσίαση στο συνεδριακό τμήμα του No Border Camp τους καλούμε να μας αποστείλουν έως τις 15 Μαΐου 2016 τις προτάσεις τους σε μορφή περίληψης (έως 250 λέξεις) και σε ποια πιθανή θεματική ενότητα θα επιθυμούσαν να ενταχθούν. Επιπλέον είμαστε ανοιχτές και σε προτάσεις που υπερβαίνουν τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες.