Στοχεύσεις

Θέτουμε ως κεντρικούς τους παρακάτω στόχους:

  1. Να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες ομάδες μεταναστών, να τους δοθεί κεντρικός ρόλος ως οργανωτικού παραδείγματος για τις μετανάστριες και τους μετανάστες που θα εγκλωβιστούν εντός των ελληνικών ή άλλων κρατικών συνόρων. Να αναδειχθούν τα αιτήματα των μεταναστών για ανοιχτά σύνορα, κατάργηση κέντρων κράτησης και επαναπροώθησης, χαρτιά, άσυλο και δικαιώματα.
  2. Να συνδεθούν οι ποικίλοι αγώνες των μεταναστών από το Καλαί έως την Ειδομένη.
  3. Να φτιαχτούν νέες σταθερές αυτοοργανωμένες δομές υποστήριξης και αλληλεγγύης σε μετανάστες καθώς επίσης να ενισχυθούν και να δικτυωθούν οι υπάρχουσες.
  4. Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες απέναντι στην εσκεμμένη ανυπαρξία κρατικής μέριμνας συγκροτήθηκαν σε διάφορες χώρες, πόλεις και γειτονιές οριζόντια δίκτυα αλληλεγγύης. Κρίνουμε ότι η αυθόρμητη αλληλεγγύη πρέπει να πάρει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μετατραπεί σε φιλανθρωπία ή εθελοντισμό, καθώς επίσης και να αποτραπεί η περαιτέρω αξιοποίηση του φαινομένου από ΜΚΟ και κράτος.
  5. Να ενισχυθούν τα βαλκανικά και ευρωπαϊκά δίκτυα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης της διαχείρισης της μετανάστευσης.
  6. Να απαντηθεί o αναδυόμενος ρατσιστικός και εθνικιστικός λόγος.
  7. Να συνδεθούν οι αγώνες ντόπιων και μεταναστών εργατών.
  8. Στο πνεύμα του «όποιος δεν θέλει να μιλάει για τον καπιταλισμό ας μην μιλάει ούτε για τον φασισμό», όποιος μιλάει ενάντια στην Ευρώπη-Φρούριο οφείλει να στρέφεται όχι μόνο ενάντια στον ρατσισμό αλλά και ενάντια στο σύστημα που τον υποδαυλίζει, τον αναπαράγει και τον χρησιμοποιεί: να μάχεται τον καπιταλισμό μέσα από αυτοοργανωμένες δομές και οριζόντια δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο το λεγόμενο «μεταναστευτικό» ζήτημα πρέπει να σχετιστεί και με άλλες όψεις του παγκόσμιου συστήματος κυριαρχίας: με τους πολέμους στο πλαίσιο της κρίσης, με τα ζητήματα του φύλου, της τάξης, της αναπηρίας, της κουλτούρας κτλ. Για τον λόγο αυτό το No Border Camp πέρα από τις κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις και τη δημιουργία δομών κρίνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διοργάνωση ενός αυτοοργανωμένου αντικαπιταλιστικού – αντιπατριαρχικού – αντιρατσιστικού συνεδρίου, με βασικό άξονα τη μετανάστευση, συναρθρωμένη με τις όψεις εκείνες του παγκόσμιου συστήματος κυριαρχίας που θα ήθελαν να αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενες ομάδες και άτομα.