Organizacija

Naš namen je, da No Border Camp realiziramo skozi samo-organizirane, horizontalne in direktno-demokratične strukture in postopke. Jasno nasprotujemo mnogovrstnim odnosom in sistemom moči, diskrimacije in zatiranja. NoBorderCamp razumemo kot pomembno priložnost za izražanje nasprotovanja rasizmu, razrednim privilegijem, patriarhatu, seksizmu, ksenofobiji, homofobiji, religijskem sovraštvu in gradnjo odpora zoper vse to. Menimo, da je pomembno promovirati neposredovan proces informiranja in komuniciranja, saj lahko le tako naše aktivnosti ohranimo popolnoma proste povezav z državo in drugimi uradnimi institucijami, političnimi strankami in dominantnimi globalnimi in lokalnimi mediji.