Organizasyon

Biz ‘Sınırlara Hayır’ Kampını öz-örgütlü, yatay and doğrudan-demokratik yapılar ve yöntemlerle gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Biz açıkça ayrımcılık ve bastırmanın çok-yönlü ve birbiriyle kesişen ilişkilerine ve güç sistemlerine karşıyız. ‘Sınırlara Hayır’ Kampı ırkçılığa, sınıf ayrıcalığına, ataerkiye, cinsiyetçiliğe, yabancı düşmanlığına, homofobiye, dinsel bağnazlığa karşı muhalefet ve direnişi ifade etmek için önemli bir olanaktır. Bize göre bu kamp bilgi ve iletişimin dolayımsız süreçlerini teşvik etmek için önemlidir, yani biz çalışmamızı devletin ve diğer resmi kurumların, politik partilerin ve egemen küresel ve yerel medyanın bağlarından tamamen koparabiliriz.